Üyeliklerimiz

Kuruluşunu 2000 yılında gerçekleşen Kablo Sanayicileri Derneği; kablo ve izoleli iletken üreticilerini çatısı altında toplayarak sektörü temsil etmek, sektörün gelişmesi, sorunlarının tespiti ve çözüme ulaştırılması, kalite bilincinin yaygınlaştırılması gibi konularda sektör yararına faaliyette bulunmaktadır.
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), üyelerinin ihracat faaliyetlerine destek veren profesyonel bir kurumdur. 1991 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerini İMMİB çatısı altında ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak yürütmektedir.

1970 yılında kurulan Uluslararası Tel ve Makineciler Birliği (IWMA), kablo, tel ve tel ürünleri endüstrileri alanında dünyanın en büyük ve itibarlı kuruluşudur.

1990 yılında kurulan Uluslararası Kablo Üreticileri Federasyonu (ICF) tel ve kablo endüstrisini globalde temsil ederken; üyelerine uluslararası bir platform sunar. Kuruluş amacı sektörün sürekli gelişimine katkı sağlamak ve dünyada ekonomisinde daha ön plana taşımaktır.

SAHA İSTANBUL olarak Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealiyle hareket etmektedir.

Ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiş olan ARUS, Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirmekte, sektörde işbirliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenmektedir.

Liman Ekipmanları Üreticileri Birliği (PEMA), dünya çapında ekipman ve teknoloji üreticilerinin menfaatlerini temsil ederek, hizmet verdiği sektörlere, liman ve terminal operatörleri ve diğer paydaşları en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirerek, eğitmek ve tanıtmak için bir platform sunmaktadır.

1974 yılında kurulan Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği yeraltının kamu, çevre ve sürdürülebilir kalkınma yararına kullanılmasını teşvik etmek ve tünellerin ve yeraltı alanlarının planlanması, tasarımı, inşası, bakımı ve güvenliği konusundaki gelişmeleri ve bununla ilgili soruları inceleyerek teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Tünelcilik Derneğinin ana amacı Türkiye tünelcilik sektörünü kazı, dizayn, tahkimat, havalandırma, yeraltı yapılarının metro, atıksu ve su tünelleri konularında teknik olarak bilgilendirme, sürdürülebilir gelişme, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi üretmektir.

RAYDER, Demiryolu sektörü için araç/ürün/mühendislik/hizmet üreten sanayiciler ve akademisyenlerin yer aldığı bir dernektir. RAYDER, Demiryolu sanayicilerinin organizasyonu, karşılaştığı problemlerin çözümü, ülke şartlarını dikkate alan demiryolu standartlarının oluşturulması/geliştirilmesi, üyelerinin ürün sertifikasyonunun sağlanması, Türkiye’de ve yurtdışında tanıtılmaları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.