Politikalarımız

VİZYON, MİSYON, İLKE ve DEĞERLERİMİZ Doğrultusunda;

         ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. tüzel kişiliği ile Plastik ve kauçuk kabloların tasarım, üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden organizasyonumuz olarak;

 • Stratejik ortaklar olarak kabul ettiğimiz müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği,  çalışanların fikir beyanı ve katılımını teşvik etmek,
 •  Çevre, İSG ve ürünlerimizle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara,  standartlara, meslek odaları ve yönetmeliklere, şirketimizin kabul ve taahhüt ettiği diğer şartlara uymak,
 • Hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi için orijinal çözümlerin ve en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamak,
 •  ÜNTEL markası güvenini arttırmak,
 •  Nihai müşteri memnuniyetinin ancak iç müşteri memnuniyetinden sağlanabileceği bilinci ile çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize iş ortaklarımız olarak bakmak, onları bilinçlendirmek, eğitmek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizle, kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır,
 • Yönetim Sistemi Standartlarının (TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 TS EN ISO 45001) şartlarına uymak ve sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Çevre kirlenmesini (kaynağında azaltma, yeniden değerlendirme, bertaraf ve geri dönüşüm), İSG risklerini azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak ve kaynak ayırmak,
 • Doğal Kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Problemleri (kazalar, uygunsuzluklar, olaylar, hastalıklar, mesleki hastalıklar) oluşmadan önlemek yönetim sistemimizin birinci önceliğidir.

 

Görev, taahhüt ve politikamızdır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO 27001:2013 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.ÜNTEL KABLOLARI SAN. VE TİC. A. Ş. olarak;
 • Müşteriler dâhil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
 • Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri belirlemek ve bu risklerden korumak için en uygun çalışmaları yapmayı,
 • Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

VİZYONMİSYONİLKE ve DEĞERLERİMİZ Doğrultusunda;

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. tüzel kişiliği ile plastik ve kauçuk
kabloların tasarım, üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden
organizasyonumuz olarak;

 • Mevcut yasal ve mevzuatlara dayalı şartlarını dikkate almak,
 • İhtiyaç duyulan kaynakların temin etmek,
 • Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların girdilerini göz önünde
  bulundurmak,
 • Müşterilerin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmak,
 • Ele aldığımız her bir geri bildirimi sürekli iyileştirme için ödül kabul eder; uygulanabilir şartları, objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak incelemek ve çözüm sunmak,
 • Müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine kurulan müşteri odaklılığımıza paralel olarak; memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli düzeltici & önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirmek.

görev, taahhüt ve politikamızdır.

VİZYON, MİSYON, İLKE ve DEĞERLERİMİZ Doğrultusunda;

ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. tüzel kişiliği ile plastik ve kauçuk kabloların tasarım, üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden organizasyonumuz olarak;

 • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyulması,
 • Enerji verimliliği yüksek ürünlerin ve hizmetlerin tedariğinin sağlanması,
 • Enerji verimliliği konusunda tüm çalışanlarımızın ve ilgili taraflarımızın farkındalığının arttırılması,
 • Enerji Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların sağlanması, bu doğrultuda sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi,

görev, taahhüt ve politikamızdır.