Kişisel Verileri Koruma Belgesi

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

ÜNTEL Kablo olarak tüm süreçlerimizi gözden geçirip süreçlerimizi KVKK düzenlemelerine uyumlu hale getirmiş bulunmaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Sistem Belgesi