Kamera Aydınlatma Metni

Üntel Kabloları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Üntel Kabloları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızın dış cephesinde, üretim sahasında, bakım departmanında, idare bina koridorları ve çalışma ofislerinde, hamurhane ve sevkiyat deposunda, yemekhanede, arşiv odasında, sistem odasında ve diğer depo bölümlerinde olmak üzere toplamda 154 adet güvenlik kamerası ile bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre Demirciler Köyü Makine OSB. 6.Cad. No:4 Dilovası / Kocaeli adresine yazılı olarak veya info@untel.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.