İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

ÜNTEL’ deki insan kaynakları uygulamalarımızın amacı;

– Organizasyonun; hedefleri doğrultusunda hızlı büyümesinin devamlılığını ve kalıcılığını sağlayacak yetkinliklere sahip kişilerle yoluna devam etmesini sağlamak,
– İnsan kaynağının eğitim ve gelişimlerini destekleyerek donanımlı bireyler yetiştirmek,
– Kazan-Kazan prensibi çerçevesinde çalışanların performanslarını ve projelerini ödüllendirerek kurumun verimliliğini artırmak,
– İnsan kaynağımızın mutlu olacağı ve beklentilerinin karşılandığı bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

ÜNTEL ailesine katılarak büyüme sürecimizde bizimle birlikte yol almak isteyen adaylarımız insan.kaynaklari@untel.com.tr adresine çalışmak istedikleri bölümü belirten bir yazı ile özgeçmişlerini gönderebilirler. Ayrıca www.kariyer.net üzerinde yayında olan ilanları inceleyebilirler.

ÜNTEL olarak; işe alımda her bireye eşit fırsatlar sunmayı taahhüt etmekteyiz. ÜNTEL ’de çalışan bireylere eşit davrandığımız gibi bu eşitlik temelli yaklaşımı başvuruda bulunan adaylara da uygulamakta ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamaktayız.

İnsan kaynağımız ile ilgili tüm süreçlerimizde (işe alım, işe alma, eğitim, ücret ve kariyer gibi) bireylere ırk, renk, cinsiyet, yaş, din, cinsel kimlik, medeni hal, vatandaşlık, engellilik, emeklilik durumu veya herhangi bir diğer özellik nedeniyle ayrımcılık yapmamaktayız.

Adaylarla görüşmelerimizde yüz yüze mülakatların yanı sıra, objektif ve bilimsel bir işe alım yapabilmek için kişilik envanteri, beceri testi, dil testi gibi farklı araçlardan da faydalanmaktayız.

Çalışanlarımızın performansları, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi ile değerlendirilmektedir.

Bu sistemde, kurumsal hedeflerin yönetimsel olarak yukarıdan aşağıya doğru yayılmasıyla kurumsal başarı ve gelişim ile bireysel başarı ve gelişim arasında güçlü bir ilişki sağlanması amaçlanmıştır.

Performans Yönetim Sisteminde, yöneticileri tarafından çalışanlarımızın hedef, yetkinlik ve potansiyelleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin ardından oluşan sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımız gelişim programlarına alınır. 

Performans Yönetim Sistemi ve Kariyer Yönetimi Sistemi, çalışanların kariyerlerine yön vermelerini sağlayan, eğitim ve gelişim fırsatları sunan, hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan sistemlerdir. Performans, kariyer, yedekleme, yetenek yönetimi ve eğitim/gelişim süreçleri entegre bir şekilde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

Ayrıca şirketteki yaratıcı ve iyileştirici fikirlerin değerlendirilmesi için Öneri Sistemi kurulmuştur. Böylelikle şirkette iyileştirmelere yol açacak, şirkete ivme kazandıracak fikir üretme algısının sürekli olarak aktif tutulması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

ÜNTEL’ de çalışanlarımız, ilk günlerinde Oryantasyon Eğitimi ile başlayan aktivitelerle eğitim ve gelişim olanaklarından yararlanmaya başlarlar. Büyüyen bir kurumun üyesi olarak yetkinliklerini sürekli güncel tutabilecekleri eğitimlerle desteklenirler.

Tüm bu süreçlerde yaklaşımımız:

  • Eğitim ve gelişimde süreklilik,
  • Eğitim yöntemlerinde yenilikçilik ve çeşitlilik,
  • Farklı fonksiyonlara yönelik özel programlar tasarlamak ve hayata geçirmektir.

 

Eğitim sistemimizin amacı; ÜNTEL’ in ileriye dönük olarak gelişen yapısına hazır çalışan gücünü oluşturmaktır. Eğitim ihtiyaç analizi ile organizasyonumuzun eğitim ihtiyaçları belirlenir. Burada görevin gerektirdiği yetkinlikler, kurumun öncelikleri ve çalışan ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Bu analizden sonra gerekli eğitim organizasyonları yapılır. Gerek kurum içi eğitimler gerekse alınan dış kaynaklı eğitim desteği ile eğitimler verilir.