Üntel Kablolarıları İnsan Kaynakları Politikası

Üntel Kabloları, çalışanlarını en büyük varlık olarak görmekte ve onların iş tatmini, gelişimi ve refahını önemsemektedir. Bu İnsan Kaynakları Politikası, çalışanlarımıza yönelik temel ilke ve yönergeleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

1. İşe Alım ve Seçme Üntel Kabloları, işe alım süreçlerini açık, adil ve rekabetçi bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder. İşe alım kararları, adayların yetenekleri, deneyimleri ve uygunluklarına dayalı olarak yapılır. İşe alım süreçlerimiz şeffaf ve objektif olup, pozisyonların gereksinimlerini karşılamak için en uygun adayların seçilmesini amaçlar.
2. Eşitlik ve Çeşitlilik Şirketimiz, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, din, engellilik durumu ve diğer tüm yasal olarak korunan statüler hususunda ayrımcılık yapmaz. Eşit fırsatlar ve çeşitlilik teşvik edilir. Terfi ve görevlendirme süreçlerinde , adayların yetenekleri ve başarıları öncelikli kriterlerdir.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Üntel Kabloları, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde önemser. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlamayı taahhüt eder. İşyerinde güvenli bir çevre sağlamak için sürekli olarak çaba gösterir ve çalışanlarımızın güvenliğini riske atmamayı amaçlar.
4. Eğitim ve Gelişim Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını desteklemek için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Kariyerlerini ilerletmeleri ve becerilerini geliştirmeleri için gerekli desteği sağlarız.
5. Performans Değerlendirmesi ve Geri Bildirim Çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirir ve geri bildirimde bulunuruz. Hedeflere ulaşmalarını destekler ve gelişim alanlarını belirleriz. Açık iletişim kanalları oluşturarak çalışanlarımızın katkısını değerlendiririz.
6. İş-Özel Hayat Dengesi Çalışanlarımızın iş ve özel hayatlarını dengelemelerine dikkat eder, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederiz.
7. Etik ve Profesyonellik Üntel Kabloları olarak etik değerlere bağlılık gösterir ve iş etiği standartlarına uyarız. Tüm çalışanlarımızdan iş dünyasında profesyonel davranışlar sergilemelerini bekleriz.
8. İletişim ve Katılım Çalışanların görüşlerini dinler ve onları karar alma süreçlerine dahil ederiz. Açık iletişim kanalları oluşturarak sorunların çözümüne katkıda bulunuruz.
9. Sürdürülebilirlik Sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla, iş uygulamalarımızı bu ilkeler doğrultusunda geliştiririz ve çalışanları bu konuda farkındalık yaratmaya teşvik ederiz.

Bu politika, Üntel Kabloları’nun çalışanlarının refahını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan temel ilkeleri yansıtmaktadır. Politika gerektiği zaman gözden geçirilebilir ve güncellenebilir, ancak her zaman çalışanlarımızın en iyi çıkarlarını en üst seviyede koruma amacımızı yansıtacaktır.