ÜNTEL İÇİN KALİTE

VİZYON, MİSYON, İLKE ve DEĞERLERİMİZ Doğrultusunda;

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. olarak; ÇEVRE, İSG VE KALİTE POLİTİKAMIZ

ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. tüzel kişiliği ile Plastik ve kauçuk kabloların tasarım,
üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden organizasyonumuz olarak;

 • Stratejik ortaklar olarak kabul ettiğimiz müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde
  karşılamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm
  proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Çevre, İSG ve ürünlerimizle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara, meslek
  odaları ve yönetmeliklere, şirketimizin kabul ve taahhüt ettiği diğer şartlara uymak,
 • Hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi için orijinal çözümlerin ve en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamak,
 • ÜNTEL markası güvenini arttırmak,
 • Nihai müşteri memnuniyetinin ancak iç müşteri memnuniyetinden sağlanabileceği bilinci ile çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize iş ortaklarımız olarak bakmak, onları bilinçlendirmek, eğitmek.
 • Müşteri ve tedarikçilerimizle, kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır,
 • Yönetim Sistemi Standartlarının ( TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 OHSAS ) şartlarına uymak ve sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Çevre kirlenmesini ( kaynağında azaltma, yeniden değerlendirme, bertaraf ve geri dönüşüm) ve İSG risklerini azaltmak için çalışmalar yapmak ve kaynak ayırmak,
 • Doğal Kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Problemleri (kazalar, uygunsuzluklar, olaylar, hastalıklar, mesleki hastalıklar) oluşmadan önlemek yönetim sistemimizin birinci önceliğidir.

Görev, taahhüt ve politikamızdır.