Enerji Politikası

VİZYON, MİSYON, İLKE ve DEĞERLERİMİZ Doğrultusunda;

ÜNTEL KABLOLARI SAN.TİC.A.Ş. tüzel kişiliği ile Plastik ve kauçuk kabloların tasarım, üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden organizasyonumuz olarak;

• Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyulması,

• Enerji verimliliği yüksek ürünlerin ve hizmetlerin tedariğini,

• Yeni ürün ve proseslerin tasarımı aşamasında enerji verimliliğinin göz önünde bulundurulması,

• Enerji verimliliği konusunda tüm çalışanlarımızın ve ilgili taraflarımızın farkındalığının arttırması,

• Enerji Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların sağlanması, bu doğrultuda sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi,

Görev, taahhüt ve politikamızdır.