2. 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE 84 BASAMAK YÜKSELEREK 50. SIRADA YER ALDIK.

2. 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 84 basamak yükselerek 50. sırada yer aldık.