Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO 27001:2013 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.

ÜNTEL KABLOLARI SAN. VE TİC. A. Ş. olarak;

• Müşteriler dâhil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
• Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri belirlemek ve bu risklerden korumak için en uygun çalışmaları yapmayı,
• Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,
• Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.