Ar-Ge Merkezi

Üntel Kabloları Üst Yönetim hedefleri ve Ar-Ge Müdürlüğü çalışmaları kapsamında; uzun yıllardır firma bünyesinde zaten yapılmakta olan ar-ge, tasarım ve inovasyon çalışmalarını bir basamak daha yükselterek “Ar-Ge Merkezi” çatısı altında toplamıştır.